“Niet te klein voor het grote en

niet te groot voor het kleine”

BTW tarief herstel (onderhoud) en renovatie naar 6%

Vragen en antwoorden verlaagd btw-tarief renovatie- en herstelwerkzaamheden.

Lees meer >>

De NVBU heeft de aangesloten leden via de mail op de hoogte gebracht van de stimuleringsmaatregel die Minister De Jager in het leven heeft geroepen om de zwaar getroffen bouwsector te ondersteunen. De woningmarkt ondervindt nog steeds de gevolgen van de kredietcrisis. Bouwprojecten worden, al dan niet tijdelijk, stop gezet. Minister van Financieen , Jan Kees de Jager, neemt een aantal maatregelen om de woningmarkt een impuls te geven. Zo gaat het btw-tarief voor bijvoorbeeld een verbouwing of herstelwerkzaamheden tijdelijk omlaag.

Bovendien heeft De Jager in samenspraak met de minister voor Wonen, Wijken en Integratie, Eimert van Middelkoop, besloten de verhoging van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) met een jaar te verlengen.

"De huizenprijzen lijken inmiddels redelijk stabiel en de verkoopcijfers stijgen voorzichtig, maar het herstel is broos. De woningmarkt lijdt nog steeds onder de gevolgen van de kredietcrisis. Met dit pakket aan maatregelen willen we de woningmarkt en daarmee ook de bouwsector een extra impuls geven", aldus De Jager, die met de stimuleringsmaatregelen tegemoet komt aan een verzoek vanuit de Tweede Kamer. Concreet bestaat het voorstel uit zes maatregelen:

  • Lager BTW-tarief: Voor renovatie en herstel van een woning die minimaal twee jaar oud is geldt tussen 1 oktober 2010 en 1 juli 2011 een verlaagd BTW-tarief van 6% (in plaats van 19%). Dit lage BTW-tarief is van toepassing op arbeidsloon, niet op materialen. De leden van de NVBU verwijzen wij naar de mail die ze hebben ontvangen.
  • NHG-garantie: Net als de periode tussen juli 2009 en eind 2010 ligt de grens voor een hypotheek met NHG-garantie ook in 2011 op 350.000 euro. Dat betekent dat kopers een jaar langer kunnen profiteren van de voordelen van de hogere NHG-grens.
  • Dubbele lasten: De periode waarin mensen met dubbele hypotheek lasten (nieuw huis gekocht, oude woning nog niet verkocht) voor beide huizen in aanmerking komen voor hypotheekrenteaftrek gaat voor alle situaties van twee naar drie jaar. Deze tijdelijke regeling vervalt eind 2012.
  • Hypotheekrenteaftrek na verhuur: De regeling waarbij mensen na een verhuurperiode weer recht hebben op hypotheekrenteaftrek wordt met een jaar verlengd en loopt nu tot eind 2012.
  • Overdrachtsbelasting: Als in 2011 een woning wordt gekocht en datzelfde huis binnen een jaar wordt doorverkocht dan is bij de tweede verkoop alleen overdrachtsbelasting verschuldigd over de eventuele winst. Dit is een uitbreiding van de termijn, op dit moment geldt de vrijstelling als een woning binnen een half jaar wordt doorverkocht.
  • Woningbouwprojecten: Eerder heeft het kabinet, verdeeld over drie tranches, ongeveer 350 miljoen euro beschikbaar gesteld voor het ondersteunen van woningbouwprojecten die als gevolg van de crisis zijn stilgevallen of niet van start konden gaan. In 2010 is door gemeenten circa 37 miljoen euro uit de eerste twee tranches terugbetaald omdat de bouw niet tijdig kon beginnen. Dat geld wordt nu ingezet voor projecten die bij de derde tranche zijn afgevallen omdat het toen beschikbare budget op was.

Het lage btw-tarief geldt exact negen maanden en gaat in op 1 oktober 2010. Dat betekent dat huizenbezitters eventueel ook het spaarloon - dat half september vrij valt - kunnen inzetten voor een verbouwing.

De belastingmaatregelen om de woningmarkt te stimuleren zijn onderdeel van het Belastingplan 2011, dat op Prinsjesdag tegelijk met de Miljoenennota wordt gepresenteerd. Vanwege het belang voor de woningmarkt worden deze plannen nu al aangekondigd.

Bron: NVBU

Download de Huis APK checklijst

Vul in en ontvang 10 gratis tips

Opdrachtgever spreek

Levensloopbestendig

Garantie

Duurzaam